ZZP Team

Roland de Vries, Voorzitter/bestuurder ZZP fabriek

Samen bereik je meer en door ogenschijnlijke tegenstellingen te verenigen tot gezamenlijke kracht wordt je sterk. Ik geloof in ondernemende mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Vaak is daarbij wel een steuntje in de rug nodig of slim samenwerken.

Mijn rol is het zien van mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en hierin het voortouw nemen. Zorgen dat iemand aanhaakt die in de uitvoering zijn toekomst ziet, in samenwerking met anderen. Als ondernemer én bestuurder met een hart voor de ontwikkeling van mensen durf ik verantwoordelijkheid te nemen.

De ZZP-fabriek is een omgeving waarin kansen worden omgezet in daden. De “legostenen” van de kleine zelfstandige worden in gezamenlijkheid de bouwstenen van grote, nieuwe huizen van de toekomst.


Fred de Boer, bestuurder ZZPFM

Zelfstandig ondernemer zijn, daar kies je voor. Je wil met heel je ziel waarde toevoegen. Voor de eigen zaak en die van anderen. Zo typeer ik met vertrouwen de zelfstandig ondernemer en daarmee mijzelf als vertegenwoordiger van de ZZP fabriek.

Ik wil voor ondernemers bereikbaar zijn. Snel en makkelijk. Ik help mijn klanten actief in denk- en doekracht. Op de korte termijn door te werken aan voelbaar succes. Voor de lange termijn door nieuwe strategische kansen te pakken.

Ik werk graag aan de ontwikkeling van talenten in mensen. Met mijn expertise help ik ondernemingen beter presteren en groeien; ook internationaal. En als dat lukt met de inzet van ZZP’ers, word ik daar blij van. Ik hou van mensen en ondernemen. Of ik graag werk? Het is mijn leven!


Louk Bour, bestuurder ZZPFM

Zelfstandig ondernemer zijn, daar kies je voor. Je wil met heel je ziel waarde toevoegen. Voor de eigen zaak en die van anderen. Zo typeer ik met vertrouwen de zelfstandig ondernemer en daarmee mijzelf als vertegenwoordiger van de ZZP fabriek.

Ik wil voor ondernemers bereikbaar zijn. Snel en makkelijk. Ik help mijn klanten actief in denk- en doekracht. Op de korte termijn door te werken aan voelbaar succes. Voor de lange termijn door nieuwe strategische kansen te pakken.

Ik werk graag aan de ontwikkeling van talenten in mensen. Met mijn expertise help ik ondernemingen beter presteren en groeien; ook internationaal. En als dat lukt met de inzet van ZZP’ers, word ik daar blij van. Ik hou van mensen en ondernemen. Of ik graag werk? Het is mijn leven!


Helmi van Bergen, Voorlichter/Adviseur ZZP-desk YouRegion

Helmi van Bergen heeft als insteek “Zorg dat je vooraf zaken geregeld hebt, zodat je later niet in de problemen komt”.

Als voorlichter/adviseur van de ZZP-desk geeft ze advies en informatie over grensoverschrijdend ondernemen aan Zzp’ers en kleine ondernemers in de Euregio Maas Rijn.
Onder het motto: beter geïnformeerd is beter ondernemen helpt de ZZP-desk door voorlichting aan Zzp’ers en kleine ondernemers waardoor je als Zzp’ers en kleine ondernemer:
– valkuilen vermijdt
– weet welke randvoorwaarden er zijn voor het ondernemen in de buurregio
– weet welke informatie nodig is.

Daarnaast ontzorgt zij als juridisch adviseur Zzp’ers en kleine ondernemers met het opstellen van juridische documenten zoals onder andere Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Privacyreglement, contracten. Daarbij kijkt ze niet alleen naar de juridische aspecten hiervan, maar ook de implementatie van deze documenten in de bedrijfsvoering van ondernemers.
Hierdoor zorgt ze ervoor dat Zzp’ers en kleine ondernemers vooraf zaken goed geregeld hebben, zodat ze geen tot weinig problemen hierover krijgen.


Ronald Geurten, Communicatie & event planning

Als specialist in het organiseren van events en de bijbehorende communicatie, draag ik zorg voor het organiseren van bijeenkomsten voor zelfstandige ondernemers zonder personeel in de Euregio. Met veel plezier informeer en ondersteun ik zelfstandigen, die in de Euregio willen ondernemen.

Via onze evenementen kun je kennis en contacten opdoen in zowel Nederland, België als Duitsland. Hierdoor kun je met ondernemers of instanties in gesprek komen, waarmee je kunt samenwerken of die je verder willen helpen. Kijk gerust op onze site voor een aankomend evenement.

 

 


Ray Knapen

Als zzp’er ben ik actief betrokken bij de ZZP fabriek en verricht daarbij ondersteunend werk op het administratieve en financiële vlak. Ik sta volledig achter de initiatieven van de ZZP fabriek daar ik geloof in de noodzaak voor ondersteuning van menige zzp’ers.

Ik geloof in de kracht van informeren en delen van kennis. Samen sta je sterker. Er is voordeel te behalen uit de bulk aan kennis, ervaringen en expertise bijeengebracht door de ZZP fabriek. Door informatieverstrekking, samenwerking en samen delen kunnen zzp’ers hun mogelijkheden uitbreiden, kansen creëren en nieuwe initiatieven ontplooien.

 


Annemiek Groen, Community manager

Een gedreven communicatie en marketingspecialist met een enorm netwerk in de culturele sector, onderwijs en het bedrijfsleven. Met mijn (inter)nationale ervaring kan ik complexe vraagstukken goed overzien en de vertaalslag maken naar strategie, customer journeys en social media campagnes.

Ik ondersteun ondernemers graag als het gaat om het naar buiten treden en de publiciteit op te zoeken en met de organisatie van events en andere zaken.

 

 

 

HOP-ON HOP-OFF

De capaciteit van Maastricht anders gebruiken

MAKERS VAN MAASTRICHT

Werkzaam in de cultuursector

PINSIOEN

Een creatieve manier om ongemerkt pensioen op te bouwen

MATCHMAKING

Van open koffie tot grote aanbesteding

50 PLEASE

Creatieve producten en diensten voor ouderen.

HOUSE OF CHANGE

Een aanpak van arbeidsmobiliteit

BUSINESS CIRCLE

De zaak waar alles om draait

ONDERHOUD VAN BEDRIJFSDATA

Een vaardigheid waar vraag naar is

WASTED FOOD

Een circulaire foodindustrie

MASTER MEETINGS

Maastricht nóg beter op de kaart

Praat mee over ZZP gerelateerde onderwerpen in ons forum.

"Willen leren is de basis voor iedere oplossing"