Over ons

Wie zijn wij?

De ZZP Fabriek Maastricht (ZZPFM) is actief voor het initiëren, opstarten, monitoren en verantwoorden van projecten, die zich op de groep zelfstandige professionals richten in en om Maastricht. Vanuit het perspectief van diezelfde groep is de ZZPFM tevens gesprekspartner voor de lokale overheid in regionaal overleg over economische onderwerpen. Daarnaast is zij facilitator voor de organisatie of voorbereiding van de dialoog met ZZP’ers.

Voor de uitvoering van deze taken is er een bestuurssecretariaat, dat de uitvoeringstaak heeft. Het secretariaat is daarbij vanuit het belang van de zelfstandig professional proactief betrokken bij een breed scala van relevante economische ontwikkelingen in en om de stad Maastricht, bouwt – meer specifiek – actief aan een rol als platform voor open werkomgevingen, broedplaatsen en samenwerkingsinitiatieven in samenspraak met de gemeente en verzorgt – voor en door ondernemers – actuele informatie door middel van informatiebijeenkomsten, website en sociale media.

Programmalijnen

Bij de realisatie van de programmalijnen zijn voor de ZZPFM volgende uitgangspunten van belang:
De ZZPFM wil zich ontwikkelen als een nieuwe generatie organisatie. Dit betekent dat actief ingezet wordt op nieuwe vormen van organiseren en samenwerken, waar mogelijk ook doelbewust in actieve samenwerking met onderwijs en wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

De ZZPFM streeft als verbindende voedingsbodem naar het ontwikkelen van nieuwe initiatieven met ieder een eigen identiteit en met ieder een autonome, realistische businesscase, gericht op economische continuïteit.

Een goede relatie met jonge ondernemers, start-ups resp. de regionale ontwikkelcampussen en euregionale partners is een speerpunt van de ZZPFM. Dit is van belang om duurzaam een partner te zijn in de locale en grensoverschrijdende economie.

De ZZP’er en de ondernemende professional als mens staat centraal. De individuele kracht en diversiteit van de leden en deelnemers aan de projecten zijn voor ons een belangrijk en onderscheidend uitgangspunt.

Projecten waarin groepen kansarme ZZP’ers en zelfstandige ondernemende professionals (NUG-ers) worden begeleid van kansarm naar realistische mogelijkheden, hebben de bijzondere belangstelling van de ZZPFM.

Bij het uitwerken van ideeën en initiatieven moet het kwalitatief verhogen van de toegevoegde waarde door samenwerking met stakeholders vooropstaan. Daarbij is het vertrekpunt dat er onder de ZZP’ers voldoende kwaliteiten aanwezig zijn, met name in specifieke niches die een ander antwoord geven op bestaande vragen of als begin van innovatieve start-ups.

Door verbindingen tussen oude en nieuwe technieken, inzichten en competenties wordt hier de innovatie gestimuleerd. Differentiatie van leeftijd is daarbij een vanzelfsprekendheid.

De ZZPFM wil producten en/of diensten realiseren die een omweg of een reis naar Maastricht waard zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bijzondere karakter van de stad: kleinschalig, hoogwaardig, informeel, met een goede infrastructuur voor een verwend kooppubliek en een goede infrastructuur. Het aantrekken van waarde van buiten de regio draagt bij aan een vergroting van de regionale economie.

Het creëren van een groot bereik binnen de gemeenschap van zelfstandige professionals door cross-mediaal gebruik van social media, het organiseren van bijeenkomsten en de deelnemers aan de diverse projecten en initiatieven bewegen. Het actief onderhouden en voeden van dit bereik ziet de ZZPFM als een kerntaak bij het fungeren als spreekbuis, communicatiekanaal en booster.

Organisatievorm

De ZZPFM is een coöperatie UA en streeft naar een ondernemingsmodel als maatschappelijke onderneming. De exploitatie gaat uit van realistische beloning voor werkzaamheden waar mogelijk en zoekt continu naar nieuwe vormen om innovatie door zelfstandige professionals op gezonde wijze te laten financieren.

Door de brede spreiding van activiteiten en projecten is er sprake van gedifferentieerd lidmaatschapsbeleid. De kern van de ZZPFM bestaat uit leden met een actieve rol bij de uitvoering, zij zorgen ook voor de verbinding met groepen professionals. Het hebben van een groot en actueel bereik in de gemeenschap van ZZP’ers en zelfstandige professionals is belangrijk.

MAKERS VAN MAASTRICHT

Werkzaam in de cultuursector

EEN INSPIRATIEWINKEL

Die het bedrijfsleven kan triggeren

PINSIOEN

Een creatieve manier om ongemerkt pensioen op te bouwen

ONDERHOUD VAN BEDRIJFSDATA

Een vaardigheid waar vraag naar is

ONCE MORE

Een nieuw circulair medisch textielmerk

MATCHMAKING

Van open koffie tot grote aanbesteding

50 PLEASE

Creatieve producten en diensten voor ouderen.

CREATING COOKING

Verandering van spijs doet eten.

HOP-ON HOP-OFF

De capaciteit van Maastricht anders gebruiken

WASTED FOOD

Een circulaire foodindustrie

Praat mee over ZZP gerelateerde onderwerpen in ons forum.

"Denk groot, doe klein"