Forum

Welkom. Het ZZP Fabriek platform Forum is de lanceringsplaats waar de maatschappij en economisch elkaar met passie ontmoet. Zzp’ers, MKB-ondernemers en overheidsmensen zetten hier hun reactie in om solidair in waarde bij te dragen, te versterken, aan te moedigen, te stimuleren. Én zelfs om eigen en onze faciliteiten aan te bieden.

Op ons platform FORUM is delen en vermenigvuldigen. Je neemt er actief deel, leest, vertelt, geeft commentaar, stelt je vraag, zoekt verbinding, biedt zaken aan. We willen daarmee voor jou 3 zaken van samenwerken en overleg bereiken: ontmoeten, verbinden, faciliteren.

Online deelnemen in een gepassioneerd Forum, brengt je ongetwijfeld naar offline ontmoetingen, verbindingen met mensen die het jou gunnen, en facilitering om exposure te maken die je niet mag missen.